regulament de functionare a CIP Marystef

      Regulament de functionare a CIP Marystef

 

  ⇒ Prezentul regulament de funcționare se aplică tuturor serviciilor psihologice prestate de Cabinetul Individual de Psihologie Ștefan Mariana Georgiana (CIP Marystef)
  ⇒ programul de funcționare a CIP Marystef este următorul:

         pentru programări la evaluare psihologică, terapie ABA, terapie cognitivă, logopedie, consiliere psihologică adulți și copii: luni-sâmbătă 09,00-19,00
       ⇒ serviciile de evaluare psihologică, terapie ABA, terapie logopedică, consiliere psihologică pentru copii și adulți, se prestează de luni până vineri, după ora 15,30, DOAR conform programărilor efectuate
      ⇒ ședințele de consiliere psihologică a adulților se pot face și on-line, de luni până vineri în intervalul orar 15,30-19,30, doar cu programare.

       ⇒ programările se pot face:

       1) la numărul de telefon 0735.633.011, prin apel telefonic și mesaje pe whatsapp.  DACĂ NU RĂSPUND LA TELEFON, probabil, sunt într-o ședință sau terapie cu o altă persoană. VĂ ROG SĂ  ÎMI SCRIEȚI PE WHATSAPP.   

    2)  pe e-mail la adresa: psihologsilogoped@gmail.com

     În mesajele pe whatsapp și e-mail vă rog să specificați: numele și prenumele dumneavoastră, cu ce anume doriți să vă ajut eu și un număr de telefon la care răspundeți. În cazul în care doriți evaluare psihologică sau terapie pentru copil, precizați vârsta si diagnosticul copilului. 
      În cel mai scurt, vă voi răspunde la mesaje și e-mail sau vă voi apela telefonic.

  ⇒ evaluările psihologice pentru copii:

            – CIP Marystef efectuează evaluări psihologice pentru copii și adulți și celor care nu intră într-un program de terapie;      
            – În funcție de felul evaluării psihologice solicitate, simple, medii sau complexe ( cu unul, două sau trei teste de evaluare), scopul și obiectivele efectuării evaluării psihologice pot fi:

  • stabilirea vârstei reale de dezvoltare pentru copii cu vârsta 0-6 ani ( cu testul Portage sau Denver II);
  • stabilirea coeficientul de dezvoltare pentru copii cu vârsta 0-6 ani ( cu testul Portage sau Denver II);
  • stabilirea ariilor în care copilul prezintă întârziere de dezvoltare, pentru copii cu vârsta 0-6 ani ( cu testul Portage sau Denver II);
  • stabilirea nivelul de funcționalitate independentă și de adaptabilitate pentru copii cu vârsta 0-18 ani ( cu testul ABAS II);
  • stabilirea ariilor în care copilul prezintă deficiențe de funcționalitate independentă și de adaptabilitate, pentru copii cu vârsta 0-18 ani ( cu testul ABAS II);
  • Măsurarea comportamentelor asociate Tulburării de Spectru Autism (TSA) cu Testul ASRS (AUTISM SPECTRUM RATING SCALES) pentru copii cu vârsta 2-18 ani;
  • stabilirea evoluției copilului după efectuarea unui program terapeutic.
       ⇒ Valabilitatea unei evaluări psihologice este de 3 luni de la data efectuării acesteia.
     ⇒  părinții care solicită evaluarea psihologică a copiilor în vederea începerii terapiei ABA/terapiei cognitive la CIP Marystef, și care, ulterior, indiferent din ce motive, nu mai încep intervenția terapeutică, nu au dreptul la restituirea contravalorii evaluării psihologice. Evaluarea psihologică s-a efectuat, și-a atins obiectivele și s-a emis raport de evaluare. Este alegerea părinților dacă doresc să integreze copilul în terapie sau nu.
    ⇒ intevenția psihologică/terapia ABA/terapia logopedică:

      ⇒ Nu se face intervenție/terapie psihologică în lipsa unei evaluări psihologice valabile, efectuată la CIP Marystef;

     ⇒ intevenția psihologică/terapia psihologică/ABA/cognitivă/logopedică se efectuează doar în urma semnării unui contract de prestări servicii cu durata de 1 lună. Acesta poate fi prelungit, de comun acord fie prin semnarea altui contract, fie prin act aditional;
    ⇒ durata minimă a unui abonament de intevenție psihologică/terapia psihologică/ABA/cognitivă este de 12 ședințe pe lună ( valabil 30 de zile calendaristice) a câte 50 de minute fiecare ședință;
     ⇒ Modul de efectuare a serviciilor de intervenție psihologică, respectiv, de terapie, este sub forma unor exerciții, prin joc și joacă.
   ⇒ Scopul prestării serviciilor de intervenție psihologică este de a încerca recuperarea întârzierilor de dezvoltare al copilului, arătarea, exersarea și furnizarea de informații, lucruri, situații, noțiuni, exerciții,  jocuri utile pentru dezvoltarea cognitivă a copilului, fără a promite și garanta succesul și rezultate pozitive;

    ⇒ Obligația doamnei psiholog Ştefan Mariana Georgiana este de diligență, ceea ce înseamnă că aceasta va face ceea ce consideră ca fiind necesar, va depune eforturile necesare și va folosi exercițiile, jocurile, tehnicile, intrumentele și metodele pe care le va considera a fi potrivite pentru atingerea obiectului contractului.
     Obligația de diligență nu presupune obligația, asumarea și responsabilitatea psihologului de a ameliora, atenua, îmbunătăţii, rezolva, îndepărta ori vindeca problemele clientului beneficiar, direct sau indirect, comportamentul sau starea de sănătate, dezvoltarea fizică, psihică, emoțională sau de altă natură ori condiţia acestuia. Obligația psihologului este DOAR de a efectua și presta serviciile psihologice care fac obiectul prezentului contract fără a garanta succesul acestora ori îmbunătățirea situației clientului sau beneficiarului.
    Ameliorarea, îndepărtarea, vindecarea, îmbunătățirea problemelor, îndreptarea, modificarea sau eliminarea unor comportamente, succesul intervențiilor psihologice terapeutice, dezvoltarea fizică, psihică, emoțională sau de altă natură a clientului sau a beneficiarului direct, a sănătăţii acestuia, a condiţiei și creșterea calității vieții sale depind de foarte mulţi factori, precum: de persoana beneficiarului, de vârsta lui, de puterea sa de înțelegere și de asimilare a informațiilor, de atenția acordată, de memoria sa, de gradul de afectare, starea sa de sănătate fizică, psihică, mentală și emoțională, de modul său de implicare, de efectuarea exercițiilor, temelor sau cerințelor psihologului prestator de servicii psihologice, de mediul în care trăiește, de durata terapiei, de frecvența cu care se face intervenția psihologică, de implicarea părinților și a altor persoane apropiate copilului, de crearea unei relații terapeutice adecvate, precum și de mulți alți factori care nu țin de persoana psihologului, de experiența acestuia și nici de metodele, exercițiile, instrumentele și tehnica folosită.
       Doamna Psiholog Ştefan Mariana Georgiana şi Cabinetul Individual de Psihologie Ștefan Mariana Georgiana nu sunt responsabili şi sunt exoneraţi pentru orice culpă, eroare, răspundere, consecinţă, vătămare, prejudiciu de orice natură, neajuns, stres, inconvenient sau disconfort privind diagnosticul, serviciile psihologice prestate, documentele eliberate, recomandările făcute, exercițiile efectuate, materialele, jocurile, instrumentele și metodele utilizate, informațiile și sfaturile furnizate şi terapia efectuată, urmările, efectele și consecinţele acestora, ale comportamentului beneficiarului direct (copilul) și beneficiarilor indirect, vătămarea, autovătămarea, îmbolnăvirea, declanșarea sau agravarea vreunei boli, tulburări sau condiții sau sinuciderea beneficiarilor ori rudelor sale, accidentele de orice fel care au loc în timpul şi în urma terapiei, acasă, în Cabinet, în proximitatea acestuia sau în orice alt loc, inclusiv înecarea sau sufocarea cu alimente, apă sau obiecte în timpul ședințelor sau efectuării exercițiilor, și pentru orice alte situații și motive, drept pentru care, nu pot fi traşi la răspundere şi nici nu li se pot solicita despăgubiri.

      Doamna Psiholog Ştefan Mariana Georgiana şi Cabinetul Individual de Psihologie Ştefan Mariana Georgiana nu sunt responsabili şi sunt exoneraţi de orice răspundere pentru lipsa rezultatelor pozitive sau aşteptate de către beneficiari ori de către orice altă persoană, pentru lipsa succesului intervenției psihologice terapeutice, evoluţiei, îmbunătăţirii, vindecării ori ameliorării stării, condiţiei, dezvoltării, sănătăţii fizice, psihice, emoţionale sau de orice alt fel a beneficiarilor serviciilor psihologice. Pe cale de consecință, având în vedere toate mențiunile și exonerările enumerate mai sus, și fără a se limita la acestea, nu se pot solicita despăgubiri de niciun fel, sub nicio formă și pentru niciun motiv, sau restituirea sumelor achitate, nici doamnei psiholog Mariana Georgiana Ștefan, nici Cabinetului Individual de Psihologie Ștefan Mariana Georgiana.

    !! Nici doamna psiholog Ştefan Mariana Georgiana, nici Cabinetul Individual de Psihologie Ştefan Mariana Georgiana al cărui titular este, NU GARANTEAZĂ ŞI NU PROMITE, în niciun caz, în niciun fel și sub nicio formă, succesul terapiei, a intervențiilor psihologice, rezultatul dorit sau aşteptat de beneficiari sau de alte persoane, nici rezolvarea, îmbunătăţirea, evoluţia pozitivă, dezvoltarea copilului, îndepărtarea problemelor, vindecarea, ameliorarea ori îmbunătăţirea condiţiei, comportamentului sau stării de sănătate, psihice, emoționale, de dezvoltare sau de orice alt fel a copilului şi a beneficiarilor indirect.

     !! NU SE GARANTEAZĂ ŞI NU SE PROMITE exactitatea, eficacitatea, fidelitatea, acuratețea testelor, instrumentelor și metodelor folosite, corectitudinea diagnosticului şi succesul terapiilor efectuate.

     ⇒ La Cabinetul Individual de Psihologie Ștefan Mariana Georgiana nu se fac exerciții, jocuri, demersuri, terapie și servicii psihologice pentru corectarea, îndepărtarea, modificarea renunțarea, sau înlocuirea unor comportamente ale copilului, ci pentru dezvoltarea cognitivă, recuperarea întârzierilor de dezvoltare, creșterea coeficientului de dezvoltare și de inteligență, creșterea gradului și nivelului de funcționalitate independentă, de stimulare a limbajului și de corectare a tulburărilor de pronunție.

  ⇒ plata serviciilor psihologice se face integral și anticipat în numerar și în contul Cabinetului prin transfer bancar, astfel:

       – pentru prima programare la evaluare psihologică, evaluare logopedică, consiliere psihologică adulți, consiliere psihologică copii și primul abonament de terapie ABA/terapie cognitivă/terapie logopedică, se acceptă plata în numerar efectuată înainte de începerea oricăror discuții și servicii;  
     – pentru următoarele abonamente și servicii plata se efectuează integral și anticipat, prin transfer bancar în contul Cabinetului. Transferul bancar se poate face, fie la ghișeul  oricărei bănci, fie prin aplicatii de internet bancking de pe telefonul mobil;
     –  nu se poate efectua plata prin POS cu cardul în Cabinet;
     – efectuarea şedinţelor este condiţionată de plata integrală și anticipată a acestora;
   – pentru a beneficia de reducerile abonamentelor, acestea se achită în avans cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data începerii și efectuării primei ședințe din cadrul abonamentului.
     – plata se face în moneda naţională, în lei, în numerar sau prin transfer în contul bancar al Cabinetului Individual de Psihologie. Nu se acceptă plata în alte monede şi alte mijloace de plată;

       Drepturile și obligațiile părinților în calitate de beneficiar indirect al serviciilor psihologice prestate copilului :

       1) dreptul să fie informați despre modul, scopul, durata, procedurile, materialele și instrumentele utilizate, beneficiile, riscurile, drepturile, obligațiile şi condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
       2) dreptul de a beneficia de serviciile psihologice achitate integral înainte de prestarea acestora, și pe care le-a programat împreună cu psihologul;
       3) dreptul de a renunța şi de a retrage copilul din procedura de evaluare, testare, consiliere suportivă, intervenție psihologică şi terapie, fără a i se returna sumele achitate prealabil pentru procedurile, terapiile, şedinţele programate şi/sau începute ori abonamentul neefectuat(e);
        4) dreptul de a absenta de la o singură ședință per abonament valabil 30 zile calendaristice și de a beneficia de reprogramarea acesteia în următoarele condiții:   
         – dacă a anunțat neprezentarea cu 24 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea acesteia, sau cu 2 ore înainte, în cazul ivirii unui caz de forță majoră sau caz fortuit, așa cum acestea sunt definite în contract;
        – reprogramează și efectuează ședința absentată la data reprogramării, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care era programată sedința de la care a absentat, sau o efectuează în continuarea celor care fac parte din abonament;
       5) să respecte indicaţiile psihologului şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
    6) să răspundă sincer, corect și complet, fără a ascunde adevărul sau părți din adevăr la întrebările psihologului și la testele/chestionarele care îi sunt administrate;
     7) să nu intervină și să nu întrerupă serviciile psihologice prin orice mijloace, să nu ofere copilului jucării sau obiecte în timpul intervenției psihologice, să nu răspundă la întrebări în locul persoanei intervievate (de ex: în locul copilului), dacă nu este întrebat în mod direct de către psiholog, să nu tulbure sub nicio formă şedinţele de evaluare, terapie, consiliere, intervenție psihologică, etc;
     8) să păstreze confidenţialitatea, să nu înregistreze sub nicio formă sau metodă audio şi/sau video, să nu publice să și să nu divulge altei persoane informații privind: subiectele şedinţelor, discuţiile, sfaturile și temele pentru acasă primite, exercițiile, jocurile, metodele, instrumentele şi tehnicile de care a beneficiat, a fost implicat, a asistat, a participat, a luat cunoștință sau i s-au efectuat direct sau indirect, sau care sunt efectuate persoanei pentru care participă (copil);
      9) obligaţia de a NU constrânge, a NU amenința, a NU șantaja, a NU insista, a NU obliga, a NU supune presiunilor fizice, psihice sau de orice altă natură, în niciun fel psihologul, prestatorul serviciilor psihologice;

      Prestatorul serviciilor psihologice, are următoarele drepturi şi obligaţii:

      a) dreptul de a încasa anticipat şi integral preţul serviciilor psihologice şi de a refuza prestarea serviciilor psihologice neachitate;
   b) dreptul să utilizeze procedurile, instrumentele, tehnicile, exercițiile, jocurile şi metodele pe care le consideră a fi necesare pentru efectuarea serviciilor psihologice;
     c) dreptul de a nu fi: constrâns, amenințat, agresat, obligat, intimidat, șantajat, supus presiunilor fizice, psihice sau de orice altă natură, în niciun fel și pentru oricare motiv;
     d) dreptul de a considera denunțat/reziliat imediat contractul, de a refuza prestarea serviciilor psihologice și eliberarea oricăror documente în cazul în care psihologul se simte constrâns, agresat, obligat, amenințat, presat, jignit, împiedicat ori în imposibilitatea de a le efectua, datorită comportamentului sau atitudinii clientului, beneficiarului direct sau indirect, ori al altor persoane, datorită neînțelegerilor dintre părți sau din oricare alte motive;
     e) dreptul de a primi o plată suplimentară pentru redactarea și eliberarea unui plan de intervenție personalizat, a unui raport, referat, adeverință, sumar al intervențiilor psihologice sau al ședințelor psihologice efectuate, a unui aviz sau fișă psihologică, rezultatul serviciilor psihologice solicitat de către beneficiari, client sau aparținătorii acestora (părinți, etc) sau pentru oricare alt document;
       f) dreptul de a considera ca fiind efectuate şedinţele achitate anticipat, de la care clientul sau beneficiarul direct ori indirect absentează, cu excepția unei absente anuntate anticipate cu 24 de ore înainte, reprogramată în termend e 15 zile;
     g) dreptul de a refuza, de a întrerupe și de a înceta imediat prestarea serviciilor psihologice și de a considera denuntat/reziliat prezentul contract, fără a returna banii încasați anticipat, în cazul în care prestarea serviciilor psihologice sunt imposibil, dificil sau greu de efectuat datorită neînțelegerilor dintre părți, a comportamentului agitat, violent fizic și/sau verbal, vulgar, jignitor, ofensator, insistent, autoagresiv, hiperkinetic, nepoliticos, obraznic sau neadecvat al beneficiarului direct (copil) sau al beneficiarilor indirecți (aparținători-părinți, bunici, etc) sau a altor persoane.
    h) dreptul de a refuza prestarea serviilor psihologice și de a elibera documente în cazul în care însoțitorul copilului sau altă persoană din anturajul acestuia sau al beneficiarilor indirect se prezintă la Cabinet sub influența alcoolului, a unor substanțe psihotrope sau a altor substanțe care îi alterează starea fizică și psihică, într-o stare de agitație psihomotorie, incoerent, agitație fizică și sau verbală, aspect sau îmbrăcăminte murdară, neîngrijită, necorespunzătoare, mirosind urât, a alcool, substanțe petroliere sau altele. În aceste situații, ședința se consideră efectuată, iar în cazul în care persoana respectivă refuză să părăsească Cabinetul și proximitatea acestuia, psihologul își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente pentru intervenție.

 

 

 

 

Scroll to Top